اضافه نمودن ویدیوی ریسپانسیو

با استفاده از Page Builder، ویدیو ریسپانسیو را به سایت خود اضافه کنید.

یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=AoPiLg8DZ3A

ویمو

https://vimeo.com/180255453